Wprowadzenie

Dla kogo ten dokument? W tym dokumencie znajdziesz wszelkie standardowe zasady i warunki współpracy z nami przy realizacji zamówień oraz projektów.

Kogo obowiązują zawarte tutaj warunki?

Zawarte w tym dokumencie warunki dotyczą wszystkich naszych klientów za wyjątkiem tych, którzy posiadają z nami zawarte umowy o niestandardowych warunkach współpracy.


Revision #3
Created Fri, Jul 5, 2019 12:55 PM by Level 5
Updated Wed, Oct 14, 2020 11:35 PM by Level 5