Info
Content

Reklamacje

Zespół LEVEL 5 dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty i usługi zostały zrealizowane bez wad. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wypełniając formularz reklamacyjny dostępny w załączniku lub klikając tutaj, przesyłając jego wypełnioną kopię na wskazany adres e-mail.

Czego potrzebuję do zgłoszenia reklamacji?

Abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa reklamację musimy otrzymać co najmniej:

  • skan lub zdjęcie dowodu zakupu (faktura VAT, paragon)
  • wypełniony formularz reklamacyjny w formie elektronicznej
  • w przypadku produktów fizycznych - reklamowany towar w stanie nienaruszonym.

W przypadku zamówienia produktu z dostawą kurierską lub za pomocą innego przewoźnika, w celu reklamacji uszkodzonej przesyłki warunkiem koniecznym jest wypełniony protokół szkodowy danego przewoźnika.

Mile widziane są również zdjęcia lub nagrania reklamowanego produktu.

W zależności od reklamowanego produktu, może być konieczne dostarczenie go do siedziby firmy w celu weryfikacji zasadności reklamacji i/lub naprawy produktu.

Zasady rozpatrywania reklamacji

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od potwierdzenia przez nas wpłynięcia formularza reklamacji oraz innych niezbędnych dokumentów. W przypadku dodatkowych pytań lub konieczności uzyskania eksp

Uwaga

Reklamacji nie podlegają wszelkie błędy merytoryczne, składni, pisowni oraz związane bezpośrednio z projektem lub treścią zaakceptowaną przez klienta.

W przypadku wydruków kolorowych reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia kolorystyczne od oryginału we wszystkich metodach drukowania oraz sublimacji. Odnosi się to zarówno do porównania wydruków próbnych z drukiem nakładu, drukami nakładów w różnym odstępie czasu oraz różnic kolorystycznych wynikających z ustawień monitora.

W przypadku reklamacji oklejania pojazdu.
Ze względu na specyficzne warunki montażu reklam na pojazdach. Wszelkie reklamacje wynikające z różnicy poziomów, rozpatrywane będą tylko w dniu i w miejscu odbioru pojazdu. Szersze informacje dostępne tutaj.

W przypadku niezasadnej reklamacji klient zostanie obciążony kosztami odesłania produktu do klienta i/lub w zależności od reklamacji kosztami związanymi z obsługą reklamacji.

Formy rozpatrzenia reklamacji

LEVEL 5 w przypadku uznania reklamacji decyduje się na jedną lub kilka z poniższych metod rozpatrzenia reklamacji:

  • częściowy lub pełny zwrot gotówki w wysokości nie większej niż kwota zamówienia
  • naprawa uszkodzonego produktu
  • wymiana produktu na nowy
  • udzielenie rabatu lub przyznanie bonu zniżkowego

LEVEL 5 dopuszcza możliwość rozwiązania reklamacji w sposób niestandardowy na życzenie lub za zgodą klienta.

Terminy zgłaszania reklamacji

W zależności od rodzaju zgłaszanej reklamacji czas na jej zgłoszenie może podlegać poniższym ograniczeniom.

Reklamacja wymiaru naklejek / folii itp.

Czas na reklamację wymiaru naklejek i innych elementów foliowych/samoprzylepnych i tym podobnych wynosi maksymalnie 3 dni robocze od chwili odbioru produktu/montażu.

Reklamacja wymiaru bannerów i innych materiałów drukowanych

Czas na reklamację wymiaru pozostałych produktów wynosi maksymalnie 14 dni od chwili odbioru produktu/montażu.

 

 
Back to top