Zasady współpracy

Zasady współpracy z Agencją Reklamową LEVEL 5. Przed podjęciem współpracy koniecznie zapoznaj się z wytycznymi i schematem działania obowiązującym w LEVEL 5.

Wprowadzenie

Dla kogo ten dokument? W tym dokumencie znajdziesz wszelkie standardowe zasady i warunki współpracy z nami przy realizacji zamówień oraz projektów.

Kogo obowiązują zawarte tutaj warunki?

Zawarte w tym dokumencie warunki dotyczą wszystkich naszych klientów za wyjątkiem tych, którzy posiadają z nami zawarte umowy o niestandardowych warunkach współpracy.

Zamówienia i płatności

W jaki sposób mogę zawrzeć zamówienie i dokonać za nie płatności?

Zamówienia i płatności

Zawarcie zamówienia

W jaki sposób można złożyć zamówienie w LEVEL 5?

LEVEL 5 przyjmuje zamówienia od klientów złożone:

 

Potwierdzenie złożenia zamówienia

Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość wysłana na wskazany przez klienta adres e-mail potwierdzenia zamówienia wraz z informacjami o płatności. Informacja ta może zostać wygenerowana i wysłana automatycznie przez system zamówień LEVEL 5 lub zredagowana i przesłana samodzielnie przez pracownika.

Wszelkie uwagi związane z realizacją zamówienia powinny być zawarte w formularzu zamówienia, potwierdzeniu zamówienia lub ustalone i/lub potwierdzone w odrębnej korespondencji mailowej. W przypadku reklamacji i rozliczeń, jakiekolwiek ustalenia słowne nie będą brane pod uwagę.

Kiedy zamówienie jest wiążące?

Zamówienie jest wiążące dla obu stron w chwili jego opłacenia przez klienta zgodnie z ustaloną metodą płatności. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone lub nie zostanie wpłacony zadatek w wysokości 50% wartości zamówienia w przeciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia, LEVEL 5 ma prawo do pobrania dodatkowych opłat tytułem wyrównania wartości zamówienia, w szczególności jeśli w chwili otrzymania wpłaty lub ponownego kontaktu klienta w sprawie zamówienia cena wykorzystanych materiałów lub usług świadczonych przez LEVEL 5 uległa zmianie.

 
Zamówienia i płatności

Płatności i rozliczenia

W jaki sposób mogę zapłacić za złożone zamówienie?

Preferowane przez nas metody płatności różnią się w zależności od metody złożenia zamówienia.

Zamówienia składane w sklepach internetowych LEVEL 5

W sklepach internetowych należących do LEVEL 5 przyjmujemy płatności wyłącznie za pośrednictwem tzw. szybkich płatności. W zależności od pośrednika w danym sklepie poza płatnościami błyskawicznymi pay-by-link, mogą być dostępne płatności kartą, BLIKiem lub przelewem tradycyjnym.

Zamówienia złożone osobiście w agencji lub u agenta

W przypadku zamówień złożonych w siedzibie naszej firmy lub u jednego z naszych agentów preferujemy płatność gotówką. Istnieje również możliwość płatności przelewem tradycyjnym na wskazany rachunek bankowy.

Zamówienia złożone mailowo lub za pomocą innego medium

W przypadku zamówień złożonych zdalnie - o ile to możliwe - preferuje płatność gotówką w siedzibie firmy. Jeśli nie jest to możliwe prosimy o wykonanie przelewu na wskazany rachunek bankowy.

Czy mogę zapłacić dopiero po zrealizowaniu zamówienia?

Niestety nie. W zależności od zamówienia i formy jego złożenia wymagamy wpłacenia zadatku lub opłacenia zamówienia w całości przed realizacją zamówienia.

Czy mogę zapłacić tylko część kwoty przed zrealizowaniem zamówienia?

W zależności od rodzaju i wielkości zamówienia poza wpłatą całej kwoty z góry, pozwalamy na zapłatę w 2 etapach:

  1. Zadatek w wysokości 50% wartości zamówienia na poczet jego realizacji
  2. Płatność pozostałych 50% wartości zamówienia przy odbiorze

Ze względu na różnorodność oferowanych przez nas produktów, w celu potwierdzenia możliwości płatności w 2 etapach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Zamówienia i płatności

Wprowadzanie zmian i anulowanie zamówienia

Wprowadzanie zmian

Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w zamówieniu o ile nie znajduje się ono (lub modyfikowany etap) w trakcie realizacji. LEVEL 5 zastrzega sobie prawo do ponownego przeliczenia wartości zamówienia według cennika i/lub obciążenia klienta dodatkowymi opłatami związanymi ze zmianą zamówienia, a w szczególności:

 

Anulowanie zamówienia

Klient ma prawo do anulowania zarówno nieopłaconego jak i opłaconego zamówienia. W zależności od kwoty wpłaty oraz etapu prac.

UWAGA! Zwrot kosztów zamówienia jest możliwy tylko w przypadku wpłaty wartości całego zamówienia z góry. Zostanie on pomniejszony o zadatek na poczet zamówienia w wysokości 50%.

Anulowanie nieopłaconego zamówienia

Jeśli chcą Państwo zrezygnować z usług naszej agencji wystarczy nas o tym poinformować telefonicznie lub mailowo. W przypadku braku opłacenia zamówienia w terminie 7 dni zamówienie również zostanie potraktowane jako anulowane.

Anulowanie opłaconego zamówienia przed jego realizacją

Jeśli nie przystąpiliśmy jeszcze do realizacji Państwa zamówienia, mogą Państwo z niego zrezygnować informując nas o tym telefonicznie lub mailowo. W takiej sytuacji zwracamy Państwu koszty zamówienia pomniejszone o zadatek.

Anulowanie opłaconego zamówienia w trakcie jego realizacji

Jeśli przystąpiliśmy już do realizacji zamówienia lecz jeszcze go nie ukończyliśmy wciąż istnieje możliwość anulowania niezrealizowanej części zamówienia. Więcej szczegółów związanych z anulowaniem Państwa zamówienia otrzymają Państwo kontaktując się z nami osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Zamówienia i płatności

Wycena realizacji

W jaki sposób mogę otrzymać wycenę na produkcję/realizację reklamy?

Aby móc otrzymać wycenę, prosimy o wysłanie prośby o obliczenie kosztów realizacji wraz ze wszelkimi informacjami związanymi ze zleceniem takimi jak:

Bez tych kluczowych informacji nie jesteśmy w stanie podać dokładnej (a często nawet orientacyjnej) wyceny realizacji.

Gdzie mogę złożyć prośbę o wycenę?

Level 5 przyjmuje prośby o wycenę:

Czy istnieje możliwość spotkania się i wyceny realizacji poza biurem?

Tak jak najbardziej istnieje możliwość spotkania się z naszym przedstawicielem poza siedzibą naszej firmy. Dla klientów, którzy potrzebują kompleksowej wyceny wraz z wymierzeniem przestrzeni reklamowej, wsparciem w doborze formy reklamy i zastosowanych materiałów itp. oferujemy usługę AUDYTU REKLAMOWEGO. Koszt usługi audytu wynosi 150zł netto oraz koszt dojazdu zgodnie z obowiązującą stawką za kilometr.

Jeśli zdecydują się Państwo na realizację reklamy właśnie u nas, kwota Państwa zamówienia zostanie pomniejszona o koszt audytu w formie rabatu. Oznacza to, że jeśli są Państwo zdecydowaniu na realizację reklamy razem z nami audyt lokalu jest całkowicie bezpłatny!

Zamówienia i płatności

Współpraca agencyjna (whitelabel)

Jeśli chcą Państwo poszerzyć ofertę swojej firmy o usługi reklamowe lub szukają Państwo godnego partnera biznesowego z zakresu produkcji i montażu reklam zapraszamy do skorzystania z naszej usługi whitelabel.

Na czym polega usługa whitelabel?

W ramach tej usługi nasi pracownicy realizują, dostarczają i/lub montują zleconą reklamę w imieniu Państwa firmy. Jeśli nie posiadają Państwo projektów graficznych - również je zrealizujemy! Oferujemy pełną dyskrecję i poufność w trakcie realizowane zadania. Gwarantujemy całkowitą anonimowość realizowanych przez nas zadań - dla Państwa klientów, będzie po prostu pracownikami Państwa firmy.

Na Państwa życzenie istnieje również możliwość oznakowania przesyłek z reklamą lub odzieży roboczej na czas montażu reklamy Państwa logo. Wszelkie dodatkowe informacje w tej sprawie oraz szczegółowe warunki są dostępne pod naszym adresem e-mail lub telefonicznie.

Zamówienia i płatności

Terminy realizacji

1. Termin realizacji wydruków i produkcji reklamy

Za dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia rozumie się dzień zaakceptowania przez Zamawiającego kompletnych, zgodnych ze specyfikacją plików graficznych, stworzonych lub zweryfikowanych przez nasz dział graficzny.
Od tego dnia liczysię wszelkie terminy w ramachr ealizacji zamówienia i liczone są w dniach roboczych.

 

Gwarancje i reklamacje

Gwarancje i reklamacje

Zasady udzielania gwarancji

LEVEL 5 udziela gwarancji na wybrane produkty i usługi zarówno osobom fizycznym jak i klientom biznesowym. W przypadku wyboru przez klienta produktu objętego gwarancją, LEVEL 5 zobowiązuje się do poinformowania klienta o warunkach udzielanej gwarancji.

LEVEL 5 zastrzega sobie prawo do stosowania indywidualnych warunków gwarancji na ten sam produkt, dla różnych klientów.

W przypadku wykorzystania w celu realizacji zamówienia towarów i produktów innych firm objętych gwarancją (w szczególności folii) LEVEL 5 zobowiązuje się do poinformowania klienta o tym, gdzie może znaleźć szczegóły i warunki gwarancji producenta.

 

Gwarancje i reklamacje

Reklamacje

Zespół LEVEL 5 dokłada wszelkich starań, aby wszystkie produkty i usługi zostały zrealizowane bez wad. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji wypełniając formularz reklamacyjny dostępny w załączniku lub klikając tutaj, przesyłając jego wypełnioną kopię na wskazany adres e-mail.

Czego potrzebuję do zgłoszenia reklamacji?

Abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa reklamację musimy otrzymać co najmniej:

W przypadku zamówienia produktu z dostawą kurierską lub za pomocą innego przewoźnika, w celu reklamacji uszkodzonej przesyłki warunkiem koniecznym jest wypełniony protokół szkodowy danego przewoźnika.

Mile widziane są również zdjęcia lub nagrania reklamowanego produktu.

W zależności od reklamowanego produktu, może być konieczne dostarczenie go do siedziby firmy w celu weryfikacji zasadności reklamacji i/lub naprawy produktu.

Zasady rozpatrywania reklamacji

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od potwierdzenia przez nas wpłynięcia formularza reklamacji oraz innych niezbędnych dokumentów. W przypadku dodatkowych pytań lub konieczności uzyskania eksp

Uwaga

Reklamacji nie podlegają wszelkie błędy merytoryczne, składni, pisowni oraz związane bezpośrednio z projektem lub treścią zaakceptowaną przez klienta.

W przypadku wydruków kolorowych reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia kolorystyczne od oryginału we wszystkich metodach drukowania oraz sublimacji. Odnosi się to zarówno do porównania wydruków próbnych z drukiem nakładu, drukami nakładów w różnym odstępie czasu oraz różnic kolorystycznych wynikających z ustawień monitora.

W przypadku reklamacji oklejania pojazdu.
Ze względu na specyficzne warunki montażu reklam na pojazdach. Wszelkie reklamacje wynikające z różnicy poziomów, rozpatrywane będą tylko w dniu i w miejscu odbioru pojazdu. Szersze informacje dostępne tutaj.

W przypadku niezasadnej reklamacji klient zostanie obciążony kosztami odesłania produktu do klienta i/lub w zależności od reklamacji kosztami związanymi z obsługą reklamacji.

Formy rozpatrzenia reklamacji

LEVEL 5 w przypadku uznania reklamacji decyduje się na jedną lub kilka z poniższych metod rozpatrzenia reklamacji:

LEVEL 5 dopuszcza możliwość rozwiązania reklamacji w sposób niestandardowy na życzenie lub za zgodą klienta.

Terminy zgłaszania reklamacji

W zależności od rodzaju zgłaszanej reklamacji czas na jej zgłoszenie może podlegać poniższym ograniczeniom.

Reklamacja wymiaru naklejek / folii itp.

Czas na reklamację wymiaru naklejek i innych elementów foliowych/samoprzylepnych i tym podobnych wynosi maksymalnie 3 dni robocze od chwili odbioru produktu/montażu.

Reklamacja wymiaru bannerów i innych materiałów drukowanych

Czas na reklamację wymiaru pozostałych produktów wynosi maksymalnie 14 dni od chwili odbioru produktu/montażu.