Info
Content

Sponsoring - informacje

Sponsoring reklamowy, sportowy, społeczny jest formą współpracy z naszą firmą mającą za zadanie uzyskanie finansowania akcji beneficjenta w zamian za działania zwiększające prestiż oraz wartość marki sponsora - LEVEL 5.

LEVEL 5 może wspierać wydarzenia i inicjatywy społeczne, sportowe, edukacyjne i kulturalne z zastrzeżeniem indywidualnego doboru beneficjentów. Do nawiązania współpracy niezbędne jest podesłanie wniosku sponsorskiego.

Każdy wniosek sponsorski powinien zawierać:
- szczegółowy opis przedsięwzięcia, akcji, wydarzenia
- opis budżetu / wkładu sponsora
- zasięg projektu
- opis pozostałych działań reklamowych
- liczba planowanych uczestników
- określenie status sponsora ( główny, strategiczny itp. )
- informacje o pozostałych sponsorach

Przewidziane świadczenia sponsorskie:

1. Świadczenia dla Sponsora w formie zestawienia materiałów z umieszczonym logo sponsora (np. ulotki, plakaty, broszury, katalogi, systemy wystawiennicze, itp.).

2. Działania promocyjne Projektu z zamieszczonymi hiperłączami, grafikami odsyłającymi do stron internetowych lub profili w serwisach społecznościowych sponsora, ze wskazaniem dokładnych adresów publikacji danych.

Back to top