Info
Content

ULOTKI

Specyfikacja przygotowania materiałów do druku ulotek.

Pole bezpieczne

Z każdej strony ulotki powinno być pozostawione po 5mm, gdzie może znajdować się tylko tło. Teksty i ważne grafiki nie powinny znajdować się bliżej jak 5mm od krawędzi!

Spady

Bez względu na format ulotki, każda strona powinna posiadać 3mm spadów.

Treść

Wszelkie teksty znajdujące się na ulotce muszą zostać zamienione na krzywe!

Przezroczystość i gradient

Elementy zawierające przezroczystość lub gradient powinny być zamienione na bitmapy.

Back to top