Info
Content

Preferowane formaty i rozdzielczość plików

Informacje dotyczące nazewnictwa oraz formatów i ustawień plików graficznych wymaganych przez Level 5.

Nazewnictwo

 1. Nazwy plików nie mogą zawierać tzw. polskich znaków (ą, ę, ć, ź itp.) oraz innych zagranicznych znaków diakrytycznych (np. ä, ö).
 2. Nazwy plików nie mogą zawierać znaków specjalnych takich jak przecinki, cudzysłów itp.)
 3. Jedynymi dopuszczalnymi znakami specjalnymi są:
  • myślinki: -
  • podkreślenia dolne: _
 4. Nazwy plików powinny być zrozumiałym ciągiem liter, najlepiej nie przekraczającym 10 znaków. Nie może to być ciąg znaków (np. 123456, aaaaaa, abcde).
 5. Nazwy plików nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, wulgarne lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Preferowane formaty plików

Level 5 przyjmuje materiały do druku we wskazanych poniżej formatach. W przypadku otrzymania plików w formacie innym niż wskazany Level 5 może odmówić realizacji zlecenia. W przypadku wyraźnego życzenia klienta, Level 5 może dokonać konwersji pliku na właściwy format za dodatkową opłatą lub wydrukowania pliku w stanie "jak jest" bez udzielania jakichkolwiek gwarancji tym samym pozbawiając klienta prawa do jakiejkolwiek reklamacji produktu zgodnie z przepisami dot. produktów nieprefabrykowanych.

Plik TIFF

 • kolory CMYK 8bitów/kanał
 • w celu zyskania pełnej czerni prosimy o wykorzystanie następujących składowych:
  • C30
  • M30
  • Y30
  • K100
 • bez warstw, masek, ścieżek, profilu kolorów, kanałów Alfa
 • kompresja LZW
 • pliki nie powinny zawierać znaczników drukarskich oraz ramki wyznaczającej format grafiki
 • nie stosujemy nadrukowań, jedynym kolorem, który może zostać nadrukowany jest czysty czarny (0-0-0-100).

Plik PDF

 • wersja 1.4 (Acrobat 5)
 • kolory CMYK
 • w celu zyskania pełnej czerni prosimy o wykorzystanie następujących składowych:
  • C30
  • M30
  • Y30
  • K100
 • teksty zamienione na krzywe
 • w przypadku skali 1:10 zdjęte wszystkie obrysy z obiektów lub ustawione na skalowanie z obrazem
 • cienie i inne efekty zamienione na mapy bitowe CMYK
 • prosimy o spłaszczenie wszystkich bitmap razem z tłem do pojedynczej bitmapy o odpowiedniej rozdzielczości
 • pliki nie powinny zawierać znaczników drukarskich oraz ramki wyznaczającej format grafiki
 • nie stosujemy nadrukowań, jedynym kolorem, który może zostać nadrukowany jest czysty czarny (0-0-0-100).

Pliki CDR, PSD, AI itp.

W przypadku posiadania plików źrodłowych wykonanych w oprogramowaniu firmy Corel lub Adobe, prosimy o eksportowanie pracy do PDF lub TIFF zgodnie z wytycznymi powyżej.

Rozdzielczość plików (DPI)

W zależności od wielkości pracy rozdzielczość podaną w [DPI] przedstawia poniższa tabela:

[dpi]

1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

1m

200

150

120

100

90

89

89

70

70

60

2m

150

100

90

72

70

60

60

55

50

45

3m

120

90

70

60

55

50

45

40

40

40

4m

100

72

60

50

50

50

40

40

35

35

5m

90

70

55

50

40

40

40

35

35

30

6m

80

60

50

50

40

40

35

30

30

30

7m

80

60

45

40

40

35

30

30

30

30

8m

70

55

40

40

35

30

30

30

25

25

9m

70

50

40

35

35

30

30

25

25

25

10m

60

45

40

35

30

30

30

25

25

20

TAB.1 - Rozdzielczość w zależności od wielkości pracy podana w [dpi]

Skala 1:1

Należy odczytać bezpośrednią wartość z tabelki TAB.1.

Skala 1:10

Na podstawie tabeli TAB.1 należy 10-krotnie zwiększyć rozdzielczość DPI.

Druk na materiałach

 • bannery, blockouty, folie, clp, flagi - wartość z TAB.1
 • siatki - wartość z TAB.1 - 30%
 • tapety, rollupy, materiały płaskie - wartość z TAB.1 + 20% 
 • BBS - rozdzielczości podane na podstronie o BBS

 

Back to top