Info
Content

Ogólne warunki współpracy

Niezależnie od realizowanego zlecenia z zakresu druku ustala się następujące zasady współpracy obowiązuje wszystkich klientów:

1. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zlecenia tj:

  • plików graficznych w wymaganym formacie, przygotowane według specyfikacji dostarczonej przez Level 5
  • innych niezbędnych informacji koniecznych do wykonania projektu takich jak np.
    • ilość sztuk
    • format

2. W przypadku dostarczeniu plików graficznej niezgodnych z wymaganiami Level 5 ma prawo do odmowy realizacji zlecenia lub naliczenia dodatkowych opłat tytułem przygotowaniu projektu do druku. W przypadku otrzymaniu plików o rozdzielczości niższej od rekomendowanej przez Level 5, wydruk jest możliwy tylko na podstawie wyraźnego życzenia klienta. W takiej sytuacji klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji projektu graficznego.

3. Klient jest w pełni odpowiedzialny za dostarczone przez niego pliki i potwierdza, że posiada prawo do ich wykorzystywania. Za naruszenie praw osób trzecich, wynikające z treści zawartych w nadesłanych plikach lub samym przedmiocie zlecenia odpowiada Klient. Zobowiązuje się on tym samym wyłączyć Level 5 od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz od odpowiedzialności za treść zawartą w projektach graficznych i ich drukach.

4. Level 5 nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie powierzonych mu przez Klienta materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się wyłączyć Level 5 ze spraw o odszkodowanie.

5. Realizacja zlecenia przebiega w oparciu o specyfikacje i materiały dostarczone przez Klienta. Nie oceniamy prawidłowości i celowości dostarczonych materiałów oraz wytycznych dot. projektowania. Level 5 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projektach nadesłanych przez klienta - w tym błędy literowe, wymiarowe, czy kolorystyczne.

6. Po przesłaniu projektu do druku Klient nie ma możliwości zmiany projektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie błędy przeoczone przez klienta. Wszelkie zmiany naniesione na życzenie Klienta zostaną obciążone dodatkowymi kosztami.

9. Wszystkie zmiany w zleceniu należy przekazywać w formie mailowej lub innej formie pisemnej. W przypadku przekazania zmian telefonicznie - należy potwierdzić je mailowo pod rygorem nieważności.

10. Level 5 nie odpowiada za ew. rozbieżności kolorystyczne projektu graficznego wynikających z indywidualnych ustawień monitora. Jeśli klient nie wyraził chęci wykonania wydruku próbnego, Level 5 nie odpowiada za rozbieżność kolorów między wersją cyfrową, a drukowaną (również wewnątrz drukowanej partii).

Back to top