Info
Content

BILLBOARDY

Specyfikacja przygotowania materiałów do druku billboardów.

Pole bezpieczne

Ze względu na specyfikację materiału i sposób klejenia niezbędne jest zachowanie odległości istotnych elementów grafiki:

 • min. 20cm od krawędzi dla formatu:
  • 504x238cm
  • 600x300cm
  • 600x400cm
 • min. 20cm od krawędzi lewej, górnej i dolnej oraz 40cm od prawej dla formatów: 
  • 1200x300cm
  • 1200x400cm

Dotyczy to w szczególności strony prawej i dolnej w billboardach klejonych klasycznie (od lewej góry do prawego dołu) lub strony prawej i górnej w billboardach klejonych od dołu.

Rozdzielczości bitmap

Oto preferowane rozdzielczości bitmap dla projektów w skali 1:10.

Wymiar wydruku Rozdzielczość dla skali 1:10
503x238cm 500 dpi
600x300cm 400 dpi
600x400cm 400 dpi
1200x300cm 350 dpi
1200x400cm 300 dpi

Spady

Pliki nie powinny zawierać jakichkolwiek spadów.

Back to top