Info
Content

Ogólne warunki współpracy

Niezależnie od realizowanego zlecenia graficznego ustala się następujące zasady współpracy obowiązuje wszystkich klientów:

1. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zlecenia tj:

  • zdjęć, logotypów i innych plików graficznych w dostatecznej rozdzielczości i formacie
  • materiałów tekstowych
  • innych niezbędnych informacji koniecznych do wykonania projektu

2. W przypadku dostarczeniu plików graficznej o zbyt małej rozdzielczości grafik ma prawo do odmowy wykorzystania przesłanych plików, za wyjątkiem wyraźnego życzenia klienta. W takiej sytuacji klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji projektu graficznego.

3. Klient jest w pełni odpowiedzialny za dostarczone przez niego pliki i potwierdza, że posiada prawo do ich wykorzystywania. Za naruszenie praw osób trzecich, wynikające z treści zawartych w nadesłanych plikach lub samym przedmiocie zlecenia odpowiada Klient. Zobowiązuje się on tym samym wyłączyć Level 5 od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz od odpowiedzialności za treść zawartą w projektach graficznych i ich drukach.

4. Level 5 nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie powierzonych mu przez Klienta materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się wyłączyć Level 5 ze spraw o odszkodowanie.

5. Realizacja zlecenia graficznego przebiega w oparciu o specyfikacje i materiały dostarczone przez Klienta. Nie oceniamy prawidłowości i celowości dostarczonych materiałów oraz wytycznych dot. projektowania. Level 5 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projektach zaakceptowanych lub nadesłanych przez klienta - w tym błędy literowe, wymiarowe, czy kolorystyczne.

6. Klient przed zaakceptowaniem projektu jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości projektu, w szczególności pod kątem ew. błędów. Po zaakceptowaniu projektu Klient nie ma możliwości zmiany projektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie błędy przeoczone przez klienta. Wszelkie zmiany naniesione na życzenie Klienta zostaną obciążone dodatkowymi kosztami.

7. W przypadku zamówieniu projektu graficznego wraz z usługą druku, nie przystąpimy do dalszej realizacji zamówienia przed otrzymaniem pisemnej akceptacji projektu.

8. Jeśli zamówiony został wyłącznie projekt graficzny, zostanie on dostarczony w formie pliku zamkniętego na wskazany adres e-mail lub przesłany na innym nośniku na wskazany adres za dodatkową opłatą.

9. Wszystkie zmiany w projekcie należy przekazywać w formie mailowej lub innej formie pisemnej. W przypadku przekazania zmian telefonicznie - należy potwierdzić je mailowo pod rygorem nieważności.

10. Level 5 nie odpowiada za ew. rozbieżności kolorystyczne projektu graficznego wynikających z indywidualnych ustawień monitora. Jeśli klient nie wyraził chęci wykonania wydruku próbnego, Level 5 nie odpowiada za rozbieżność kolorów między wersją cyfrową, a drukowaną (również wewnątrz drukowanej partii).

11. Wszelkie przesłane projekty są własnością firmy LEVEL 5 z siedzibą przy ul. Traugutta 2a, 59-300 Lubin. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja i publikacja załączonych materiałów (również w formie elektronicznej, cyfrowej) na jakimkolwiek nośniku, do celów komercyjnych i prywatnych bez zgody właściciela tj. LEVEL 5 jest surowo ZABRONIONE i stanowi naruszenie praw autorskich.

Back to top