Projekty graficzne

Warunki współpracy przy projektach graficznych.

Ogólne warunki współpracy

Niezależnie od realizowanego zlecenia graficznego ustala się następujące zasady współpracy obowiązuje wszystkich klientów:

1. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zlecenia tj:

2. W przypadku dostarczeniu plików graficznej o zbyt małej rozdzielczości grafik ma prawo do odmowy wykorzystania przesłanych plików, za wyjątkiem wyraźnego życzenia klienta. W takiej sytuacji klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji projektu graficznego.

3. Klient jest w pełni odpowiedzialny za dostarczone przez niego pliki i potwierdza, że posiada prawo do ich wykorzystywania. Za naruszenie praw osób trzecich, wynikające z treści zawartych w nadesłanych plikach lub samym przedmiocie zlecenia odpowiada Klient. Zobowiązuje się on tym samym wyłączyć Level 5 od wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich do odszkodowań za naruszenie ich praw oraz od odpowiedzialności za treść zawartą w projektach graficznych i ich drukach.

4. Level 5 nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wykorzystanie powierzonych mu przez Klienta materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich. W takiej sytuacji Klient zobowiązuje się wyłączyć Level 5 ze spraw o odszkodowanie.

5. Realizacja zlecenia graficznego przebiega w oparciu o specyfikacje i materiały dostarczone przez Klienta. Nie oceniamy prawidłowości i celowości dostarczonych materiałów oraz wytycznych dot. projektowania. Level 5 nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projektach zaakceptowanych lub nadesłanych przez klienta - w tym błędy literowe, wymiarowe, czy kolorystyczne.

6. Klient przed zaakceptowaniem projektu jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości projektu, w szczególności pod kątem ew. błędów. Po zaakceptowaniu projektu Klient nie ma możliwości zmiany projektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie błędy przeoczone przez klienta. Wszelkie zmiany naniesione na życzenie Klienta zostaną obciążone dodatkowymi kosztami.

7. W przypadku zamówieniu projektu graficznego wraz z usługą druku, nie przystąpimy do dalszej realizacji zamówienia przed otrzymaniem pisemnej akceptacji projektu.

8. Jeśli zamówiony został wyłącznie projekt graficzny, zostanie on dostarczony w formie pliku zamkniętego na wskazany adres e-mail lub przesłany na innym nośniku na wskazany adres za dodatkową opłatą.

9. Wszystkie zmiany w projekcie należy przekazywać w formie mailowej lub innej formie pisemnej. W przypadku przekazania zmian telefonicznie - należy potwierdzić je mailowo pod rygorem nieważności.

10. Level 5 nie odpowiada za ew. rozbieżności kolorystyczne projektu graficznego wynikających z indywidualnych ustawień monitora. Jeśli klient nie wyraził chęci wykonania wydruku próbnego, Level 5 nie odpowiada za rozbieżność kolorów między wersją cyfrową, a drukowaną (również wewnątrz drukowanej partii).

11. Wszelkie przesłane projekty są własnością firmy LEVEL 5 z siedzibą przy ul. Traugutta 2a, 59-300 Lubin. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja i publikacja załączonych materiałów (również w formie elektronicznej, cyfrowej) na jakimkolwiek nośniku, do celów komercyjnych i prywatnych bez zgody właściciela tj. LEVEL 5 jest surowo ZABRONIONE i stanowi naruszenie praw autorskich.

Realizacja projektu i poprawki

Jaki jest czas realizacji projektu?

W chwili otrzymania wpłaty i przydzieleniu grafika do Państwa zamówienia poinformujemy Państwa o przewidywanym czasie oczekiwania na projekt. Realizacja projektu zajmuje zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych. Poprawki w projekcie realizujemy w terminie od jednego do dwóch dni roboczych. W przypadku braku płynnej komunikacji 

Nie podoba mi się żadna z propozycji graficznych. Czy mogę otrzymać nową propozycję w ramach poprawek?

Przykro nam, ale niestety nie jest to możliwe. W tym celu należy dokupić dodatkowe propozycje w atrakcyjnej cenie lub ponownie opłacić projekt graficzny. Poprawkami nie są nowe propozycje odbiegające od wysłanych propozycji projektu.

Czym są poprawki?

Za poprawki uznaje się każdą niewielką modyfikację graficzną przesłanej przez nas propozycji, a w szczególności: zmiany wielkości liter, zmiany czcionki, zmiany koloru tekstu, przeniesienie elementów w projekcie, zmiany kompozycji, dodanie lub usunięcie elementów w projekcie. Poprawkami nie są natomiast nowe propozycje odbiegające od pierwszej propozycji projektu, w szczególności wymiana głównych grafik, zmiana kompozycji itp.

Jak liczone są poprawki w projekcie?

Każda modyfikacja projektu jest liczona jako osobna poprawka. Na przykład zmiany polegające na zmianie koloru i rozmiaru czcionki będą liczone jako dwie poprawki. Jako poprawkę uznaje się również cofnięcie do poprzedniej wersji projektu na przykład powrót do projektu sprzed w/w zmian będzie liczony jako dwie poprawki.

Jak długo można zgłaszać poprawki do projektu graficznego?

Poprawki do projektu można zgłaszać w ciągu 60 dni od chwili otrzymania ostatniej wersji projektu. Jeśli w ciągu 60 dni nie otrzymamy żadnej informacji odnośnie projektu, zlecenie potraktujemy jako zrealizowane i zaakceptowane.

Skąd mogę mieć pewność, że przygotowany projekt jest w 100% unikatowy?

Nasze zespół dokłada wszelkich starań, aby kompozycje nie łamały praw własności osób i firm trzecich. Nie wykorzystujemy gotowych szablonów, a nasze projekty przygotowujemy samodzielnie i od serca. Niestety mimo szczerych chęci nie możemy zagwarantować, że ktoś na świecie nie wymyślił czegoś podobnego przed nami.

W jakich formatach otrzymam projekt graficzny?

Projekt graficzny jest dostarczany w najpopularniejszych formatach graficznych w formie plików zamkniętych (nie do edycji). W przypadku chęci otrzymania plików w formie edytowalnej (tzw. plików otwartych) klient będzie zobowiązany uiścić opłatę zrealizowany projekt według obowiązującej stawki godzinowej.