Info
Content

Ogólne warunki montażu reklam

Level 5 w celu sprawnego montażu reklamy u klienta ustala następuje ogólne warunki montażu reklam:

Termin montażu

Termin montażu ustalamy z klientem co najmniej 48 godzin przed planowaną datą. W przypadku chęci nagłej zmiany terminu po jego uprzedniej akceptacji Level 5 zastrzega sobie prawo do ustalenia innego odgórnego terminu.  

Wymagania wobec klienta 

W celu bezproblemowego montażu reklamy, Level 5 wymaga od klienta w zależności od realizowanego projektu:

  • dokładnej lokalizacji montażu
  • dostępu do źródła zasilania (w celu podłączenia niezbędnych narzędzi)
  • awizacji i/lub osoby na obiekcie
  • informacji o specyfikacji budynku (np. informacji o grubości ocieplenia)
  • w przypadku reklam podświetlanych (i innych wykorzystujących energię elektryczną):
    • wyprowadzenie kabla lub gniazda zasilającego w miejsce montażu reklamy
  • innych szczegółowych informacji niezbędnych do realizacji zlecenia (np. wysokość montażu)

 

W przypadku podania niewłaściwych informacji lub nie zapewnienia niezbędnych warunków do przeprowadzenia instalacji - montaż może się wydłużyć lub zostać odwołany i przeniesiony na inny termin. W w/w przypadkach Level 5 zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi opłatami wynikającymi z opóźnień z winy klienta.

Montaż reklam na wysokości

W przypadku montażu reklamy na wysokości Level 5 zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami tytułem wynajmu podnośnika lub innej formy zwyżki w wysokości 100zł netto za każdą rozpoczętą godzinę montażu. 

Back to top